تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی

پایان نامه

تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی

امروزه هر سازمان براي موفق بودن در محیط کسب و کار جهانی که وجه مشخصه آن افزایش رقابت جهانی، نوآوري تکنولوژیک و تغییر است، به دانش، ایده، انرژي، حمایت و تعهد کارکنان خود از عملیاتی گرفته تا مدیران، نیاز دارد. سازمان ­ها براي مواجهه و پاسخ گفتن به شرایط محیط بیرونی و پرورش کارکنانی با این ویژگی­ ها، به مقوله بهسازی نیروی انسانی روي آورده ­اند. امروزه اکثر سازمان­ ها، برنامه­ هاي بهسازی نیروی انسانی را حداقل براي بخشی از نیروي کارشان انتخاب کرده ­اند. پژوهشگران محیط کاري و ارزیابی افراد از آن را به منزله عاملی قوي و تاثیرگذار بر احساس بهسازی نیروی انسانی می ­دانند. ارزیابی و ادراکات افراد از عدالت و انصاف، در محیط کاري که عدالت سازمانی خوانده می­ شود. از عواملی است که در ادراك کلی فرد از محیط و فعالیت­ هاي سازمانی و مدیریتی و کاري، موثر است. این ادراکات ذهنیت و نگرش و رفتار فرد را در محیط کاري تحت تاثیر قرار می­ دهد. بنابراین انتظار می­ رود که عدالت اجرا شده در سازمان تاثیر معناداری بر تربیت و بهسازی نیروی انسانی در سازمان ­ها داشته باشد. این موضوع، محقق رابه تمرکز بر مقوله عدالت سازمانی و بررسی رابطه و اثرهاي آن بر بهسازی نیروی انسانی، به عنوان عاملی که انتظار می­ رود بر احساس توانمندي و افزایش عملکرد و بهره وری کارکنان در یک مجتمع تجاری تاثیر بسزایی داشته باشد، سوق داده است. در دنيايي که هر روز تغييرات سريعي در آن پيدا مي­ شود لازم است همراه با پيشرفت زمان در جنبه ­هاي مختلف علمي فنی اقتصادي و سياسي افراد را براي تغييرات آماده نمود. امروزه آموزش و توسعه همه جانبه نيروي انساني جامعه را بايد در راس برنامه­ ها قرار داد و هزينه ­هاي آن را جزء هزينه­ هاي سرمايه ­گذاري تلقي کرد. رسالت نظام بهسازي نيروي انساني در هر موسسه به عنوان يک وظيفه خطير مديريت برنامه ريزي و اجراي اين امر مهم است. جاي ترديد نيست که تعليم و تربيت براي پرسنل تمام سطوح سازماني ضروري و واجب است و محصول مورد انتظار از نظام بهسازي نيروي انساني افزايش بينش دانش و توان انسان­ هاي شاغل در يک موسسه است. لازمه پيشرفت سريع در علوم مختلف آن است که تمام کارکنان دانش و مهارت­ هاي خود را بطور مداوم توسعه دهند و در نتيجه آنان نيازمند آموزش مداوم هستند تا قادر باشند هر ساله دانش و مهارت­ هاي جديد را کسب نمايند. بهسازي نيروي انساني شامل کليه فعاليت­ هايي است که جهت ارتقا سطح صلاحيت و افزايش معلومات و ايجاد مهارت کارکنان براي تولید محصولات و ارایه خدمات بهتر به مورد اجرا گذاشته مي­ شود. بخش عمده­ای از نگرش ­های کارکنان در سازمان ناشی از انتظارات آنان در این رابطه است که سازمان چه چیزهایی را برای آن­ ها فراهم می ­کند. این مبادله به عنوان مبنایی برای قرارداد روانشناختی بین فرد و سازمان قرار می­ گیرد. از سوی دیگر جنبه اساسی موجود در نظریه مبادله اجتماعی که برای تبیین نگرش ­های متعدد و پیامدهای شغلی کارکنان به کار می­ روند، عدالت سازمانی است. جبران خدمات موضوع مهمي براي بيشتر كاركنان و كارفرمايان است و پيامدهاي مهم سازماني را به دنبال دارد. با توجه به اين كه پرداخت بر اساس عملكرد به يك مدل استاندارد در سازمان­ ها تبديل شده و پرداخت بر اساس برابري يك روند جديد در هزاره جدید است، مهم است كه عواملي كه به رضايت از جبران خدمات منجر مي­ شوند، مورد شناسايي قرار گيرند. عدالت سازمانی منجر به وقوع پیامدهای مثبت فردی و سازمانی مانند خشنودی از درآمد، رفتارهای مدنی سازمانی، تعهد سازمانی و عملکرد تکلیفی و نیز کاهش فشار روانی شغلی و قصد ترک خدمت می ­شود، به عنوان موضوع مهمی در پژوهش ­های سازمانی مورد توجه قرار می­ گیرد.

دانلود این پایان نامه


About Author

آسان خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×