تکنیک های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین

پایان نامه

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک FTOPSIS

در طول سال­ های اخیر انتخاب تامین­ کننده مناسب در زنجیره تامین به یک موضوع استراتژیک مهم تبدیل شده است. بنابراین ماهیت این تصمیمات معمولا پیچیده و ساختار نیافته است. از طرفی فرآیند انتخاب تامین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت با قیمت مناسب و در یک زمان مناسب و در یک حجم مناسب باشد یکی از ضروری­ ترین فعالیت­ ها برای ایجاد زنجیره تامین مناسب است. ماهيت اين نوع تصميم­ ها معمولا پيچيده و فاقد ساختار مشخصي است. در اين پژوهش پس از بیان مقدمه ای درباره موضوع حاضر، به بررسی مفهوم انتخاب تامین کنندگان و مطالب مرتبط با آن پرداخته شده و پیشینه ای از تحقیقات مشابه آورده شده است، سپس به مراحل انجام روش پژوهش پرداخته شده است. در طی انجام پژوهش از معيارهاي عملكرد كمي و كيفي سیستم کیفیت، سیستم مالی، سیستم هزینه و سیستم تولید و زیربعدهای آن­ ها براي تعيين مناسب­ ترين تامين كننده استفاده شده است که از طریق پرسش از خبرگان به دست آمده اند. همچنین از عبارت­ هاي كلامي كه به وسيله خبرگان ارائه مي­ شود براي ارزيابي و تعيين عملكرد هر تامين كننده نسبت به هر معيار و تعيين وزن معيارها استفاده شده است. رتبه­ بندي­ هاي كلامي به وسيله اعداد فازي بيان شده اند و در نهايت از روش تصميم­ گيري چندمعياره در محيط فازي شامل تكنيك ­های FAHP و FTOPSIS براي انتخاب تامين كنندگان استفاده شده است. در پایان ضریب نزدیکی گزینه ­ها بیان شده که به ترتیب برای هر تامین کننده عبارت است از ۰٫۵۱۶، ۰٫۴۸۱، ۰٫۴۹۸، ۰٫۰۴۵۲ و ۰٫۵۰۸ و همچنین رتبه­ بندی از تامین کننده­ ها ارائه شده است.

کلمات کلیدی: تامین کنندگان، انتخاب، زنجیره تامین، معیار، رتبه بندی، FAHP، FTOPSIS.

دانلود این پایان نامه

About Author

آسان خرید

×